ΖΥΓΟΣ ΓΙΑ ΦΡΕΟΝ 100KG

Ζυγός μπαταρίας - Ρεύματος με ικανότητα ζύγισης 100Kg

Ζυγός μπαταρίας - Ρεύματος με ικανότητα ζύγισης 100Kg

• Ζυγός μπαταρίας - Ρεύματος
• Τοποθετημένος σε ειδική θήκη
• Ικαν. ζύγισης  100 kg με υποδιαίρεση 2/5gr
• Ιδανικό για ψυκτικούς