ΚΕΡΑΙΑ ΜΕΓΑΛΗ

ΚΕΡΑΙΑ HANDY ΜΕΓΑΛΗ

• Ενσύρματη κεραία με εμβέλεια εως 70-130 μέτρα
• Χρειάζεται μετασχηματιστή και δέχεται αναμεταδότη για μεγαλύτερη εμβέλεια