Πληκτρολόγιο 128 πλήκτρων

Πληκτρολόγιο 128 πλήκτρων FLAT


• Σειριακό πληκτρολόγιο 128 προγραμματιζόμενων πλήκτρων
• Ενσωματωμένη οθόνη LCD 2 γραμμών φωτιζόμενη 16 χαρακτήρων