Οθόνη πελάτη JK-210

Οθόνη πελάτη JK-210

 

• Οθόνη VFD πράσινου φωτισμού
• 2 γραμμών 20 χαρακτήρων
• RS-232

• Οθόνη VFD πράσινου φωτισμού
• 2 γραμμών 20 χαρακτήρων
• RS-232