Οθόνη πελάτη WD-202

Οθόνη πελάτη WD-202


• Οθόνη VFD πράσινου φωτισμού
• 2 γραμμών 20 χαρακτήρων
• RS-232 (Συνδέουμε με TOSHIBA FISCAL)