Σύστημα ελέγχου προτεραιότητας ICS

 

Aσύρματη σύνδεση  

Εύκολο στην εγκατάσταση      Eύκολο στη χρήση

 Το Σύστημα Προτεραιότητας είναι μια ολοκληρωμένη λύση, αυτοματοποιημένης διαχείρισης των πελατών, κατευθύνοντας τους με την έκδοση ενός εισιτηρίου στο σωστό σημείο και στον σωστό χρόνο.
Η αυτοματοποιημένη αυτή διαδικασία επιτυγχάνει μηδαμινό συνωστισμό κόσμου μπροστά από τα σημεία εξυπηρέτησης.

Το σύστημα προτεραιότητας της ICS έχει την δυνατότητα να σας προσφέρει τις παρακάτω επιπλέον λειτουργίες:
• Παρακολούθηση της σειράς αναμονής μέσω smartphone
• Προβολή διαφημιστικών μηνυμάτων ταυτόχρονα με την προβολή της σειράς
• Λήψη στατιστικών στοιχείων

AB

 • Κεντρική Μονάδα: Η Κεντρική Μονάδα υποστηρίζει την σύνδεση με  μηχανές εισιτηρίων, απεριόριστο αριθμό Κεντρικών Φωτεινών Πινάκων και απεριόριστο αριθμό θυρίδων συναλλαγής. Υπάρχει δυνατότητα να συνδεθεί με σύστημα προβολής διαφημιστικών μηνυμάτων και πληροφοριών
Μηχανή Έκδοσης Εισιτηρίων: Η Μηχανή Έκδοσης Εισιτηρίων τοποθετείται συνήθως  σε επιδαπέδια βάση εργονομικής κατασκευής, διαθέτει ενσωματωμένο θερμικό εκτυπωτή. Ο εκτυπωτής προσφέρει τη δυνατότητα εκτύπωσης της σχετικής υπηρεσίας, ώρα, ημερομηνία, το χρόνο αναμονής αλλά και  διαφημιστικά ή άλλα μηνύματα
Κεντρικός Φωτεινός Πίνακας 22'': Κάθε σύστημα μπορεί να διαθέτει απεριόριστο αριθμό Κεντρικών Φωτεινών Πινάκων. Ο πίνακας εμφανίζει τον αριθμό προτεραιότητας που εξυπηρετείται και σε ποιο ταμείο. Όταν ο αριθμός αλλάζει, ο φωτεινός πίνακας αναβοσβήνει για ένα χρονικό διάστημα και έπειτα παραμένει σταθερά φωτεινός έως ότου γίνει κλήση επόμενου πελάτη. Στο πίνακα υπάρχει δυνατότητα εμφάνισης διαφημιστικών μηνυμάτων, υπενθυμίσεων κλπ. Κεντρική τηλεόραση Minimum 22’ τοποθετημένη σε κεντρικό σημείο.
Ηχείο: Το Ηχείο  είναι ενσωματομένο στο κεντρικό φωτεινό πίνακα  τοποθετείται στον χώρο αναμονής των πελατών και παράγει το ηχητικό σήμα για την κλήση του επόμενου πελάτη προς εξυπηρέτηση. Η ένταση του ηχητικού σήματος καθώς και ο τόνος του καθορίζονται από την κεντρική μονάδα του συστήματος.
Τερματικό Θυρίδας: Το τερματικό θυρίδας εγκαθίσταται σε κάθε θυρίδα συναλλαγής. 1. Ένδειξη ύπαρξης πελατών σε αναμονή στο είδος εργασίας που εξυπηρετεί ο υπάλληλος της συγκεκριμένης θυρίδας. 2. Ένδειξη ύπαρξης πελατών σε αναμονή που θέλουν να εξυπηρετηθούν στο  είδος εργασίας που εξυπηρετεί ο συγκεκριμένος υπάλληλος και του έχουν σταλεί από άλλη θυρίδα που εξυπηρετεί άλλη εργασία. 3. Ένδειξη ύπαρξης πελατών σε αναμονή που έχουν σταλεί από υπάλληλο άλλης θυρίδας για εξυπηρέτηση στην συγκεκριμένη θυρίδα.
Φωτεινός Πίνακας  Θυρίδας: Οι φωτεινοί πίνακες τοποθετούνται επάνω από κάθε θυρίδα. και μπορούν να δείχνουν ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω μηνύματα:
1. τον αριθμό της θυρίδας,
2. τον αριθμό προτεραιότητας προς εξυπηρέτηση