ΜΕΝΟΥ
Καλάθι

Με τη χρηματοδοτική συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ΕΣΠΑ - Ψηφιακό Άλμα

Τιμολόγηση επι Αυτοκινήτου

Τιμολόγηση επι Αυτοκινήτου
Τιμολόγηση επι Αυτοκινήτου
Τιμολόγηση επι Αυτοκινήτου
Τιμολόγηση επι Αυτοκινήτου
Τιμολόγηση επι Αυτοκινήτου
Τιμολόγηση επι Αυτοκινήτου
Τιμολόγηση επι Αυτοκινήτου
Τιμολόγηση επι Αυτοκινήτου
Τιμολόγηση επι Αυτοκινήτου
Τιμολόγηση επι Αυτοκινήτου
Τιμολόγηση επι Αυτοκινήτου
Τιμολόγηση επι Αυτοκινήτου
Τιμολόγηση επι Αυτοκινήτου
Τιμολόγηση επι Αυτοκινήτου
Τιμολόγηση επι Αυτοκινήτου
Τιμολόγηση επι Αυτοκινήτου
Τιμολόγηση επι Αυτοκινήτου
Τιμολόγηση επι Αυτοκινήτου
Τιμολόγηση επι Αυτοκινήτου
Τιμολόγηση επι Αυτοκινήτου
Τιμολόγηση επι Αυτοκινήτου
Τιμολόγηση επι Αυτοκινήτου
Τιμολόγηση επι Αυτοκινήτου
Τιμολόγηση επι Αυτοκινήτου
Τιμολόγηση επι Αυτοκινήτου
Τιμολόγηση επι Αυτοκινήτου
Τιμολόγηση επι Αυτοκινήτου
Τιμολόγηση επι Αυτοκινήτου
Τιμολόγηση επι Αυτοκινήτου

Λήψεις

File Size Download
RW_series_zebra_solution.pdf 340.2KB Download
Αξιόπιστες λύσεις φορητής Τιμολόγησης επί αυτοκινήτου, οι οποίες αποτελούνται από φορητό τερματικό, φορητό εκτυπωτή και ειδική εφαρμογή - software. 

Η εφαρμογή καλύπτει τις ανάγκες μιας επιχείρησης τόσο για ex-van πωλήσεις, για τους πωλητές της αλλά και για εσωτερικές ανάγκες, όπως απογραφή, παραλαβές, παραγγελίες, έλεγχο τιμών, εκτύπωση ετικετών κ.τ.λ. Η λύση της τιμολόγησης επί αυτοκινήτου εξασφαλίζει εξοικονόμηση  χρόνου, μείωση δαπανών, περιορισμό στις απώλειες ειδών, της γραφειοκρατίας και των λαθών από τη χειρόγραφη καταχώριση στοιχείων. Ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο, αύξηση της αποδοτικότητας και βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών.

Εξοπλισμός: Φορητά τερματικά Zebra TC26, φορητοί εκτυπωτές Zebra ZQ520, Honeywell RP series, βάσεις στήριξης RAM.

Χαρακτηριστικά

Ολοκληρωμένες Λύσεις
Περιγραφή Λύσης Η εφαρμογή καλύπτει τις ανάγκες μιας επιχείρησης τόσο για ex-van πωλήσεις, για τους πωλητές της αλλά και για εσωτερικές ανάγκες, όπως απογραφή, παραλαβές, παραγγελίες, έλεγχο τιμών, εκτύπωση ετικετών κ.τ.λ. Έχει σχεδιαστεί σε Microsoft Visual Studio 2005 (VB.NET), SQL Server CE 2.0 και τέλος SQL Server 2000, 2005 ή MSDE 2000. O υπολογιστής στον οποίο θα γίνει η εγκατάσταση της βάσης δεδομένων θα πρέπει να είναι Windows XP Pro με εγκατεστημένο τον IIS. Mε την εφαρμογή αυτή ο χρήστης έχει την δυνατότητα να κάνει αναζήτηση με πολλά και διαφορετικά πεδία αλλά και κριτήρια επιλογής και να βλέπει συγκεκριμένα στοιχεία του πελάτη και τέλος μπορεί να κάνει και άνοιγμα νέου πελάτη όπου συμπληρώνει τα πιο βασικά στοιχεία όπως ο κωδικός, επωνυμία, ΑΦΜ κ.τ.λ. Κατά την ίδια λογική ο χρήστης μπορεί να κάνει αναζήτηση ενός είδους με πολλά και διαφορετικά πεδία αλλά και κριτήρια, μπορεί να βλέπει κάποια στοιχεία των ειδών που έχει πάρει από το ERP, μπορεί να κάνει και άνοιγμα νέου είδους, και τέλος μπορεί να προχωρήσει στην έκδοση οποιουδήποτε τύπου παραστατικού το οποίο μπορεί να γίνει εισαγωγή στο ERP του πελάτη. Αφού ο χρήστης έχει επιλέξει τον τύπο του παραστατικού, επιλέγει τον πελάτη και στη συνεχεία επιλέγει τα προϊόντα που θα καταχωρήσει στο παραστατικό.
Λειτουργία Έκδοση Τιμολογίου Δελτίου Αποστολής/Τιμολογίου Πώλησης/Δελτίου Αποστολής. Έκδοση Πιστωτικού Τιμολόγιου Δελτίου Επιστροφής Καλών Εμπορευμάτων. Έκδοση Πιστωτικού Τιμολόγιου Δελτίου Επιστροφής Αλλοιωμένων Εμπορευμάτων. Παραγγελία Πελάτη. Έκδοση Απόδειξης Λιανικής Πώλησης. Έκδοση Δελτίων Ενδοδιακίνησης. Έκδοση Αντίστοιχων ακυρωτικών. Έκδοση Συγκεντρωτικού Δελτίου Αποστολής. Παρακολούθηση των κινήσεων και του ταμείου ανά πάσα στιγμή στην διάρκεια του δρομολογίου. Παρακολούθηση του stock του αυτοκινήτου. Αποστολή και λήψη των στοιχείων τόσο σε τοπικό επίπεδο αλλά και από μακριά με τη χρήση απλού modem ή μέσω GPRS. Αναλυτική εκτύπωση υπολοίπων και ταμείου.
Οφέλη Μείωση χρόνου απασχόλησης, εξοικονόμηση των δαπανών, περιορισμός της απώλειας ειδών, της γραφειοκρατίας και των λαθών από τη χειρόγραφη καταχώριση στοιχείων. Ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο. Αύξηση αποδοτικότητας και βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών. Συμβατή λύση με την τρέχουσα νομοθεσία του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών για τη διακίνηση πετρελαίου θέρμανσης κατ’ οίκων, ιχνηλασιμότητα προϊόντων κ.α.. Συμβατό με τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί τέλους ανακύκλωσης.
Εξοπλισμός Φορητά τερματικά Zebra TC26, φορητοί εκτυπωτές Zebra ZQ520, Honeywell RP series, βάσεις στήριξης RAM.