ΜΕΝΟΥ
Καλάθι

Με τη χρηματοδοτική συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ΕΣΠΑ - Ψηφιακό Άλμα

Customer Only Happy

Customer Only Happy
Customer Only Happy
Customer Only Happy
Customer Only Happy
Customer Only Happy

Λήψεις

File Size Download
Customer Satisfaction.pdf 2.16MB Download

Απλό σύστημα αξιολόγησης της επιχείρησης από τους πελάτες.

Με την εξέλιξη της τεχνολογίας οι επιχειρήσεις υιοθετούν το σύστημα έρευνας ικανοποίησης πελατών στο χώρο τους με σύγχρονα συστήματα τεχνολογίας, έτσι ώστε η έρευνα να γίνει γρήγορα εύκολα και οικονομικά. Στηρίζει  τις επιλογές της επιχείρησης   πάνω σε «μετρήσιμα», ρεαλιστικά συμπεράσματα και όχι σε υποθέσεις.

 


Χαρακτηριστικά

Ολοκληρωμένες Λύσεις
Περιγραφή Λύσης Η εφαρμογή “CUSTOMER ONLY HAPPY” είναι παραμετροποιήσιμη σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη, επίσης υπάρχει δυνατότητα εναλλαγής ερωτήσεων ανάλογα με την ημέρα ή με την ολοκλήρωση των μέτρων που αύξησαν την ικανοποίηση.
Λειτουργία Το σύστημα “CUSTOMER ONLY HAPPY” έχει τη δυνατότητα να στέλνει αναφορά μέσω email, να συνδεθεί με server κεντρικά και τοπικά σε υποκαταστήματα, προκειμένου να συγκεντρώνονται τα αποτελέσματα. On line συναγερμός, σε περίπτωση που η ικανοποίηση των πελατών μειωθεί από το οριζόμενο ποσοστό, λαμβάνεται μήνυμα για διορθωτικές ενέργειες.
Οφέλη Μετράει On line την ικανοποίηση, τη στιγμή που ήδη ο πελάτης βρίσκεται στο κατάστημα, έτσι ώστε να εντοπίσει τα αδύνατα σημεία του καταστήματος. Παρακολουθεί, συλλέγει και αναλύει όλα τα δεδομένα σε report κατ’ απαίτηση του πελάτη. Οδηγεί τις επιχειρήσεις σε διορθωτικές κινήσεις βελτίωσης που θα αυξήσουν την ικανοποίηση του πελάτη. Γίνεται παραμετροποίηση σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη. Δίνει τη δυνατότητα εναλλαγής ερωτήσεων ανάλογα με την ημέρα ή με την ολοκλήρωση των μέτρων που αύξησαν την ικανοποίηση.
Εξοπλισμός Το σύστημα αποτελείται από: Tablet (τα tablet θα συνδέονται online (wifi) με ένα server, απαραίτητη προϋπόθεση On line σύνδεση). Βάση επιδαπέδια ή γραφείου. Λογισμικό ανά tablet. Λογισμικό κεντρικής διαχείρισης.