ΜΕΝΟΥ
Καλάθι

Με τη χρηματοδοτική συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ΕΣΠΑ - Ψηφιακό Άλμα

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Ταμειακά συστήματα και ολοκληρωμένες φορολογικές λύσεις για κάθε επιχείρηση. Ειδικός σχεδιασμός για τις ανάγκες της ελληνικής αγοράς και ανάπτυξη σύμφωνα με τις απαιτήσεις της τρέχουσας νομοθεσίας. Εξασφαλίζουμε υπηρεσίες εγκατάστασης, παραμετροποίησης, υποστήριξης και συντήρησης μέσα από πανελλαδικό δίκτυο εξουσιοδοτημένων συνεργατών.