ΜΕΝΟΥ
Καλάθι

Με τη χρηματοδοτική συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ΕΣΠΑ - Ψηφιακό Άλμα

ICS Business Mobile

ICS Business Mobile
ICS Business Mobile
ICS Business Mobile
ICS Business Mobile
ICS Business Mobile
ICS Business Mobile
ICS Business Mobile
ICS Business Mobile
ICS Business Mobile
ICS Business Mobile
ICS Business Mobile
ICS Business Mobile
ICS Business Mobile
ICS Business Mobile
ICS Business Mobile
Αξιόπιστες λύσεις φορητής Τιμολόγησης επί αυτοκινήτου, οι οποίες αποτελούνται από φορητό τερματικό, φορητό εκτυπωτή και ειδική εφαρμογή - software. 

Η εφαρμογή αποτελεί ένα front interface σε Android το οποίο συνδέεται με όλα τα εμπορικά της αγοράς και καλύπτει τις ανάγκες μιας επιχείρησης. Οι πωλητές της εταιρείας μπορούν να ανταλλάσσουν γρήγορα, εύκολα και χωρίς λάθη νέες παραγγελίες και παραστατικά πωλήσεων καθώς επίσης και να έχουν εικόνα των δεδομένων που αφορούν τους πελάτες και την αποθήκη της επιχείρησης. Υποστηρίζει Παραγγελιοληψία / Τιμολόγηση επί αυτοκινήτου και in house Παραγγελίες, Παραλαβές, Απογραφή, Έλεγχο Τιμών.

Εξοπλισμός:
• Φορητή συσκευή η οποία να έχει λειτουργικό android
• Εκτυπωτής για να εκδίδει παραστατικά πωλήσεων
• Έναν υπολογιστή με Windows 7 ή νεότερα για την ανταλλαγή αρχείων/πληροφοριών με την συσκευή.

Χαρακτηριστικά

Ολοκληρωμένες Λύσεις
Περιγραφή Λύσης Η εφαρμογή καλύπτει τις ανάγκες μιας επιχείρησης τόσο για ex-van πωλήσεις, για τους πωλητές της αλλά και για εσωτερικές ανάγκες, όπως απογραφή, παραλαβές, παραγγελίες, έλεγχο τιμών, εκτύπωση ετικετών κ.τ.λ.
Οφέλη • Μείωση των λαθών γιατί γίνεται αυτόματη καταχώρηση των παραγγελιών, παραστατικών πωλήσεων κτλ. • Βελτίωση της εργασίας των πωλητών, με βάση των πληροφοριών που έχουν μαζί τους • Μείωση του λειτουργικού κόστους • Με τα στοιχεία που αντλούνται από τα παραστατικά της εφαρμογής, μπορούν να βγουν χρήσιμα συμπεράσματα για την απόδοση τόσο του πωλητή αλλά και του δρομολογίου • Χαμηλό κόστος επένδυσης, υψηλό κέρδος για την εταιρεία που το χρησιμοποιεί • Γρηγόρη υλοποίηση με οποιοδήποτε πρόγραμμα της αγοράς χρησιμοποιεί ο πελάτης καθώς το πρόγραμμα παραμετροποιείται ώστε να προσαρμόζεται στο εμπορικό πρόγραμμα.
Εξοπλισμός • Φορητή συσκευή η οποία να έχει λειτουργικό android • Εκτυπωτής για να εκδίδει παραστατικά πωλήσεων • Έναν υπολογιστή με Windows 7 ή νεότερα για την ανταλλαγή αρχείων/πληροφοριών με την συσκευή.