ΜΕΝΟΥ
Καλάθι

Με τη χρηματοδοτική συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ΕΣΠΑ - Ψηφιακό Άλμα

ICS signServer

ICS signServer
ICS signServer
ICS signServer
ICS signServer
ICS signServer
ICS signServer
ICS signServer
Απομακρυσμένη διαχείριση φορολογικών μηχανισμών με την εφαρμογή ICS signServer.

Tο λογισμικό signServer λειτουργεί σε περιβάλλον windows και εξυπηρετεί τις εταιρείες που χρειάζονται απομακρυσμένη διαχείριση ενός ή πολλών φορολογικών μηχανισμών για την σήμανση των αποδείξεων εσόδων που εκδίδουν. Ενάντια στην παλαιά λογική η οποία προϋπόθετε την παρουσία φορολογικού μηχανισμού ξεχωριστά σε κάθε χώρο δραστηριότητας μιας επιχείρησης, με την χρήση του signServer, όλες οι αιτήσεις για σήμανση και έκδοση παραστατικών μπορούν να συγκεντρωθούν σε ένα ή δύο φορολογικούς μηχανισμούς ανά ΑΦΜ εταιρείας, καθιστώντας  την συνολική λύση οικονομικότερη, πιο λειτουργική ενώ ταυτόχρονα μειώνει την ανθρώπινη παρέμβαση που εμπεριέχει τον παράγοντα του λάθους.
Αυτό επιτυγχάνεται μέσω:
1. Λειτουργίας ενός ή περισσοτέρων φορολογικών μηχανισμών ανά εγκατάσταση
2. Λειτουργία Fail-safe
3. Λειτουργία out-of-paper
4. Λειτουργία weight balancing
5. Unattended operation

Οι εφαρμογές 'clients' του ICS signServer μπορεί να λειτουργούν σε οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα  όπως Android / Linux / Unix / Windows  ή  ακόμα και σε firmware based συστήματα. Λειτουργεί σε μικρές αλλά και μεγάλες εγκαταστάσεις υποστηρίζοντας την έκδοση χιλιάδων υπογραφών ανά ημέρα. Ιδανική λύση για τον κλάδο διανομής φαγητού, ξενοδοχεία, webshops, outlets λιανικής πώλησης κ.α.

Χαρακτηριστικά

Ολοκληρωμένες Λύσεις
Περιγραφή Λύσης Οι εφαρμογές 'clients'του signServer μπορεί να λειτουργούν σε οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα (Android / Linux / Unix / Windows etc) ή ακόμα και σε firmware based συστήματα. Έχει χρησιμοποιηθεί σε μικρές αλλά και μεγάλες εγκαταστάσεις (έκδοση χιλιάδων υπογραφών ανά ημέρα), του κλάδου διανομής φαγητού, ξενοδοχείων, webshops, outlets λιανικής πώλησης κ.α.
Οφέλη Ενάντια στην παλαιά λογική η οποία προϋπόθετε την παρουσία φορολογικού μηχανισμού ξεχωριστά σε κάθε χώρο δραστηριότητας μιας επιχείρησης, με την χρήση του signServer, όλες οι αιτήσεις για σήμανση κ έκδοση παραστατικών μπορούν να συγκεντρωθούν σε 1 ή 2 φορολογικούς μηχανισμούς ανα ΑΦΜ εταιρείας, καθιστώντας την συνολική λύση οικονομικότερη, πιο λειτουργική ενώ ταυτόχρονα μειώνει την όποια απαιτούμενη ανθρώπινη παρέμβαση.
Εξοπλισμός 1. Λειτουργία ενός ή περισσοτέρων φορολογικών μηχανισμών ανά εγκατάσταση 2. Λειτουργία Fail-safe 3. Λειτουργία out-of-paper 4. Λειτουργία weight balancing 5. Unattended operation