ΜΕΝΟΥ
Καλάθι

Με τη χρηματοδοτική συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ΕΣΠΑ - Ψηφιακό Άλμα

Διαχείριση Αποθήκης

Διαχείριση Αποθήκης
Διαχείριση Αποθήκης
Διαχείριση Αποθήκης
Διαχείριση Αποθήκης
Διαχείριση Αποθήκης
Διαχείριση Αποθήκης
Διαχείριση Αποθήκης
Διαχείριση Αποθήκης
Διαχείριση Αποθήκης
Διαχείριση Αποθήκης
Διαχείριση Αποθήκης
Διαχείριση Αποθήκης
Διαχείριση Αποθήκης
Διαχείριση Αποθήκης
Διαχείριση Αποθήκης
Διαχείριση Αποθήκης
Διαχείριση Αποθήκης
Διαχείριση Αποθήκης
Διαχείριση Αποθήκης
Διαχείριση Αποθήκης
Διαχείριση Αποθήκης
Διαχείριση Αποθήκης
Διαχείριση Αποθήκης
Διαχείριση Αποθήκης
Διαχείριση Αποθήκης
Διαχείριση Αποθήκης
Διαχείριση Αποθήκης
Διαχείριση Αποθήκης
Διαχείριση Αποθήκης
Διαχείριση Αποθήκης
Διαχείριση Αποθήκης
Αξιόπιστη και ολοκληρωμένη λύση Διαχείρισης Αποθήκης, η οποία αποτελείται από φορητά τερματικά, εκτυπωτές και ειδική εφαρμογή - software.

H ολοκληρωμένη λύση διαχείρισης αποθήκης εξασφαλίζει μείωση του χρόνου απασχόλησης του ανθρώπινου δυναμικού, εξοικονόμηση δαπανών, περιορισμό απώλειας ειδών. Ελαχιστοποίηση της γραφειοκρατίας και των λαθών που προκείπτουν από τη χειρόγραφη καταχώριση στοιχείων. Ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο. Αύξηση της αποδοτικότητας της επιχείρισης και βελτίωση των υπηρεσιών εξυπηρέτησης.

Εξοπλισμός: Φορητά τερματικά Honeywell CK65, Datalogic Skorpiox4, Zebra MC33. Εκτυπωτές Zebra ZT411, Citizen CL-E720.

Χαρακτηριστικά

Ολοκληρωμένες Λύσεις
Περιγραφή Λύσης Αξιόπιστη και ολοκληρωμένη λύση Διαχείρισης Αποθήκης, η οποία αποτελείται από φορητό τερματικό και ειδική εφαρμογή - software.
Λειτουργία Απογραφή αποθήκης. Έλεγχος τιμών. Εκτύπωση ετικετών. Έκδοση Τιμολογίων Αγοράς. Έκδοση Δελτίων Παραλαβών. Έκδοση Δελτίων Ενδοδιακίνησης. Παραγγελία πελάτη. Παρακολούθηση των κινήσεων και του ταμείου ανά πάσα στιγμή στην διάρκεια του δρομολογίου. Παρακολούθηση του stock της αποθήκης. Αποστολή και λήψη των στοιχείων τόσο σε τοπικό επίπεδο αλλά και από μακριά με τη χρήση απλού modem ή μέσω GPRS.
Οφέλη Μείωση του χρόνου απασχόλησης του ανθρώπινου δυναμικού, εξοικονόμηση δαπανών, περιορισμό απώλειας ειδών. Ελαχιστοποίηση της γραφειοκρατίας και των λαθών που προκείπτουν από τη χειρόγραφη καταχώριση στοιχείων. Ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο. Αύξηση της αποδοτικότητας της επιχείρισης και βελτίωση των υπηρεσιών εξυπηρέτησης.
Εξοπλισμός Φορητά τερματικά Honeywell CK65, Datalogic Skorpiox4, Zebra MC33. Εκτυπωτές Zebra ZT411, Citizen CL-E720.