ΜΕΝΟΥ
Καλάθι

Με τη χρηματοδοτική συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ΕΣΠΑ - Ψηφιακό Άλμα

signoSign/2

signoSign/2
signoSign/2
signoSign/2
signoSign/2
signoSign/2
signoSign/2
signoSign/2
signoSign/2
signoSign/2
signoSign/2
signoSign/2
signoSign/2
signoSign/2
signotec signoSign/2 εφαρμογή για υπογραφή PDF με signotec pads.

Με το λογισμικό signoSign/2 μπορείτε να δημιουργήσετε έγγραφα PDF, να τα υπογράψετε με το χέρι και να τα επεξεργαστείτε αυτόματα. Ως συσκευές εισόδου για χειρόγραφες υπογραφές μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα signotec pads, υπολογιστές tablet Windows ή κινητές συσκευές Android ή Apple iOS. Αυτό σας επιτρέπει να ψηφιοποιείτε τις υπογραφές ευέλικτα και εύκολα. Κατά την επεξεργασία των εγγράφων, το λογισμικό υποστηρίζει  πολλές επιλογές για την αυτοματοποίηση της διαδικασίας. Για παράδειγμα, μπορείτε να προκαθορίσετε θέσεις υπογραφής (πεδία υπογραφής), θέση αποθήκευσης, όνομα αρχείου, αποστολή e-mail και πολλά άλλα ανά τύπο εγγράφου. Το λογισμικό μπορεί να αναγνωρίσει τα έγγραφά σας με βάση αυτές τις επιλογές και να τα επεξεργαστεί ανάλογα. Με το λογισμικό, μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε νομικά συμβατές και νομικά αποδεκτές ηλεκτρονικές υπογραφές σύμφωνα με το πρότυπο ISO καθώς και τον ευρωπαϊκό κανονισμό eIDAS, όλα απευθείας στο ψηφιακό σας έγγραφο. Ο έλεγχος της ακεραιότητας του περιεχομένου μπορεί επομένως να πραγματοποιηθεί από οποιονδήποτε ανά πάσα στιγμή χωρίς καμία τεχνική προσπάθεια. Δεν χρειάζονται πρόσθετα αρχεία ή ειδικά συστήματα. Όχι άλλο χαρτί εκτύπωσης μόνο για την υπογραφή! Μειώστε το κόστος, επιταχύνετε τους χρόνους επεξεργασίας και διεκπεραίωσης με ασφάλεια.

Χαρακτηριστικά

Ολοκληρωμένες Λύσεις
Περιγραφή Λύσης Δημιουργήστε τα έγγραφά σας στα συστήματα που προτιμάτε, π.χ. Microsoft Office ή σύστημα ERP ή CRM. "Εκτυπώστε" τα έγγραφα και τις φόρμες σας απευθείας στο signoSign/2 χρησιμοποιώντας το συμπεριλαμβανόμενο signotec PDF Creator. Ανοίξτε υπάρχοντα έγγραφα PDF, επεξεργαστείτε PDF, υπογράψτε με ασφάλεια, αποθηκεύστε και αρχειοθετήστε το έγγραφο.
Οφέλη Ανοίξτε τα υπάρχοντα έγγραφα PDF, προσθέστε περισσότερα έγγραφα ή εικόνες στο έγγραφό σας μέσω κάμερας web ή scanner. Χρησιμοποιήστε χειρόγραφες σημειώσεις και τις δικές σας σφραγίδες ή σφραγίδες οπουδήποτε στο έγγραφο. Οι επιλογές αυτόματης επεξεργασίας σας βοηθούν να αποθηκεύσετε περιττά βήματα. Χρησιμοποιήστε pads υπογραφής signotec για την υψηλότερη δυνατή ποιότητα και ασφάλεια. Χρησιμοποιήστε Windows tablet -PC ή φορητή συσκευή (smartphone ή tablet) για να συνδεθείτε απευθείας στην οθόνη αφής. (προαιρετικά). Οι αυτοματοποιημένες επιλογές εκτύπωσης και email. Χρησιμοποιήστε επιλογές για να μεταφέρετε το έγγραφο στα δικά σας προγράμματα και εφαρμογές.
Εξοπλισμός Delta Pad, Gamma Pad, Kappa Pad, Omega Pad, Sigma Pad, Zeta Pad και όλα τα signotec pads