Κυκλοφόρησε η νέα φορολογική ταμειακή μηχανή ICS POSeidon II που συνδέεται με εξωτερικό πληκτρολόγιο, εκδίδει τιμολόγια και επιτρέπει την εισαγωγή σχολίων στην απόδειξη. Επικοινωνεί με όλα τα εμπορικά προγράμματα της αγοράς. Λειτουργεί ως φορολογικός εκτυπωτής μέσω ειδικής εφαρμογής Fislink. Ιδανική για κάθε επιχείρηση και για υπαίθριο εμπόριο. 


Επικοινωνήστε μαζί μας για διαθεσιμότητα και τιμές.

Περισσότερα