Ηλεκτρονικό Μητρώο Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών – Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών (Lotify)!

Η ICS Καραφύλλης Α.Ε. διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό που θα διευκολύνει τις καθημερινές εργασίες των εμπόρων αλκοολούχων ποτών ώστε να συλλέγονται τα απαραίτητα δεδομένα για το Lotify  γρήγορα, εύκολα και χωρίς λάθη!

Επικοινωνήστε μαζί μας για διαθεσιμότητα και τιμές.

Περισσότερα: