Διαχείριση της ψηφιακής κάρτας εργασίας απλά και αποτελεσματικά  !!!

Το Newland NQuire 1000 Manta II λειτουργεί με την εφαρμογή myErgani και διαβάζει την κάρτα ή ψηφιακά από το κινητό του εργαζομένου ώστε να ανεβάζει στο υπουργείο τα δεδομένα. Η λύση εναρμονίζεται με το πρόγραμμα διαχείρισης της ψηφιακής κάρτας εργασίας του Υπουργείου.

Επικοινωνήστε μαζί μας για διαθεσιμότητα και τιμές.

Περισσότερα