Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» από τους Δήμους της χώρας με σκοπό την ενίσχυση των ΚΕΠ με τεχνολογικό εξοπλισμό για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. 

Η ICS Καραφύλλης Α.Ε. διαθέτει την ολοκληρωμένη λύση συστήματος διαχείρισης επισκεπτών iQueue σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Υπουργείου που λειτουργεί ήδη σε ΚΕΠ της χώρας μας. Καλέστε μας να σας ενημερώσουμε για τις επιλέξιμες λύσεις του έργου στο 210.5778260