Συνδέεται με την ταμειακή μηχανή και υποστηρίζει τις λειτουργίες των καταστημάτων εστίασης και retail. Ο χειρισμός της ΦΤΜ γίνεται από το εξωτερικό πληκτρολόγιο εύκολα και γρήγορα. Υποστηρίζει: Πώληση με πακέτο, Άνοιγμα και κλείσιμο τραπεζιού, Ολική και μερική μεταφορά, Διαχωρισμός λογαριασμού, Λίστα ανοιχτών τραπεζιών, Είδη ανά τραπέζι, Κλείσιμο ημέρας κ.α.